Logo Agnes Hoogendoorn_geen naam

Praktijk Agnes Hoogendoorn

Naar meer rust in je Zelf

Weg uit de burn-out

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Agnes Hoogendoorn verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Privacyverklaring voor bezoekers website(s):

 1. De websites www.agneshoogendoorn.nl, www.stressreleaser.nl, www.rebalancing-almere.nl en eventueel andere websites uit naam van Praktijk Agnes Hoogendoorn staan onder beheer van Praktijk Agnes Hoogendoorn. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde websites.
 2. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terechte bij Praktijk Agnes Hoogendoorn.
  De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze privacyverklaring.
 3. Disclaimer
  Praktijk Agnes Hoogendoorn is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.
  Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Privacyverklaring voor klanten/cliënten:
Dit is een aanvulling op de privacyverklaring voor bezoekers en geldt voor iedereen die een sessie, training of workshop bij Praktijk Agnes Hoogendoorn volgt.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die door de klant/cliënt verstrekt worden
Praktijk Agnes Hoogendoorn verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Agnes Hoogendoorn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Wettelijke verplichtingen voor Praktijk Agnes Hoogendoorn:
Praktijk Agnes Hoogendoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Praktijk Agnes Hoogendoorn is verplicht om het behandelplan te bewaren. Hierin staan ook je persoonsgegevens, zoals jij die verstrekt hebt, o.a. door het invullen van het intakeformulier.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Agnes Hoogendoorn zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar
We doen ons uiterste best om deze gegevens geheim te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Agnes Hoogendoorn deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Agnes Hoogendoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Agnes Hoogendoorn gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@agneshoogendoorn.nl.
Praktijk Agnes Hoogendoorn zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Agnes Hoogendoorn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@agneshoogendoorn.nl.

Disclaimer
De op de website(s) getoonde informatie wordt door Praktijk Agnes Hoogendoorn met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Praktijk Agnes Hoogendoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website(s).
Het is de gebruiker van deze site(s) niet toegestaan de inhoud van de site(s) te kopiëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Praktijk Agnes Hoogendoorn.

Wijzigingen
Praktijk Agnes Hoogendoorn behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Agnes Hoogendoorn, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:
Postcode en plaats:
Inschrijvingsnummer KvK:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Isadora Duncanweg 87
1326 SP Almere
75636522
06-29 27 8229
mail@agneshoogendoorn.nl

Almere, augustus 2019